Apollo One

Needles District, Arches National Park, Utah, USA (Q4 2018)